fbpx

Klimahandling og klimaregnskab i praksis

Et kursus for funktionsledere og administrative medarbejdere med dagligt operationelt ansvar for virksomhedens klimaregnskab og handlingsplaner.

Kurset sætter deltagerne i stand til at lede, iværksætte, overskue og formidle klimahandlinger og klimaregnskaber i praksis. Og til at se klimahandlinger i et forretningsmæssigt perspektiv og vurdere indsatsernes forretningsmæssige værdi og potentiale.

Deltagerne bliver på den måde klædt på til at blive klimaledere og kulturbærere og til at udgøre en ressource på området for andre medarbejdere i organisationen.

Programmet er live og interaktivt, men man kan også se eller gense highlights, når man selv ønsker det. Dermed er kurset ekstremt effektivt og fleksibelt i forhold til interne ressourcer. Ingen mistede arbejdsdage og ingen transport. Som deltager bliver man under og efter forløbet en del af et stærkt fællesskab af praktikere, der sparrer med hinanden på tværs af virksomheder og brancher.

Kurset er tilrettelagt sådan, at den nye viden kan bruges i en praktisk hverdag. Træningen foregår live online og består af 9 lektioner fordelt på 3 moduler af ca. 2,5 times varighed.

Foretrækker du et kursus med fysisk fremmøde afholder vi også “Klimahandling og klimaregnskab i praksis” over to sammenhængende dage på henholdsvis Comwell Copenhagen Portside og Comwell Aarhus.
Se tilmeldingsfrister og læs mere her.

Når du har deltaget i kurset vil du være i stand til at:

 • Overskue klimadagsordenen og klimabegreberne i en forretningsmæssig kontekst
 • Arbejde metodisk med klimadata med udgangspunkt i principperne fra den toneangivende standard,
  Greenhouse Gas Protocol (GHGP)
 • Identificere og rapportere klimadata (scope 1-3) og opstille et klimaregnskab (CO2-baseline)
 • Omregne forbrugsdata til CO2-ækvivalenter (CO2e)
 • Påbegynde arbejdet med klimahandlingsplaner for reduktion af CO2 emissioner samt kommunikere retvisende
 • Tage en relevant og troværdig dialog om klima i praksis med din organisation og kunderne
Kr. 6.800,-
Pris pr. deltager ekskl. moms
Datoer og tilmelding

Overblik kursusindhold

1

Perspektiverne

Introduktion

Forstå baggrunden for klimadebatten med en introduktion til klimahistorien, klimaforskningen, drivhusgasserne og drivhuseffekten.

Klimaaftaler

Få indsigt i de internationale klimaaftaler, bl.a. Paris-aftalen og baggrunden med bl.a. Kyoto-protokollen og Rio-erklæringen.

Klimatendenser

Paris-aftalen, den danske klimalov og EU’s klimalov udstikker rammerne for fremtidens forretningsudvikling. Vi kikker ind i krystalkuglen.

2

Principperne

Standarden

Introduktion til den internationale klimastandard Greenhouse Gas Protokol (GHGP) og arbejdet med standarden i værdikæden.

Strukturen

Lær hvordan man arbejder proaktivt med virksomhedens klimaansvar. Hvor går ens ansvar og hvordan arbejder man med det?

Metoden

Lær hvordan man finder baseline og i praksis finder drivhusgasserne. Struktur og analyse af virksomhedens klimadata.

3

Praksis

Scopes i praksis

Lær hvordan man i praksis arbejder med GHGP’s struktur med scopes i praksis. Vi gennemgår Scope 1, 2 og 3 i praksis.
 

Data i praksis

Lær hvordan du opstiller et klimaregnskab i praksis, arbejder med klimakompensation, sætter klimamål og udarbejder klimahandlingsplan.

Klimalederskab

Lær at arbejde med klimalederskab gennem medarbejderinvolvering og samarbejde med virksomhedens interessenter.

Fysisk kursus

Klimahandling og klimaregnskab i praksis

Bliv i stand til at lede, iværksætte, overskue og formidle klimahandlinger og klimaregnskaber i praksis. Et effektivt kursus for funktionsledere og administrative medarbejdere med dagligt operationelt ansvar.

Comwell Copenhagen Portside
Comwell Aarhus

Læs mere
2 dage Udbytte
 • Forstå klimabegreber og klimaaftaler
 • Forståelse for Greenhouse Gas Protocol
 • Metodisk grundlag for klimaregnskab
 • Scope 1, 2, 3 i klimaregnskabet
Kr. 12.500
Tilmeld
Pr. deltager ekskl. moms
Live online

Introduktion til klimaledelse (executive briefing)

En koncentreret overflyvning for ledende med-
arbejdere og bestyrelse, der gør deltagerne bekendt med de videnskabelige, politiske og kommercielle baggrunde for arbejdet med klimahandlinger.

Den vigtigste viden til at starte og lede klimahandlinger i din organisation.

Læs mere
2 timer Udbytte
 • Strategisk klimaledelse
 • Introduktion til GHG protokollen
 • Din rolle som leder af klimaindsatsen
 • Forretningsmæssig implementering
Kr. 2.800
Tilmeld
Pr. deltager ekskl. moms
Live online

Introduktion til
klimaregnskab

Kurset sætter deltagerne i stand til at identificere, beregne og bearbejde emissionsdata i virksomheden og i dens værdikæde efter Greenhouse Gas Protocol.

For medarbejdere, hvis input til topledelse danner baggrund for strategiske beslutninger og forretningsmæssige tiltag.

Læs mere
3 timer Udbytte
 • Grundig introduktion til GHG protokollen
 • Scope 1, 2, 3 i klimaregnskabet
 • Indsamling af klimadata
 • Metodisk grundlag for klimaregnskab
Kr. 2.800
Tilmeld
Pr. deltager ekskl. moms
Live online

Klimahandling og klimaregnskab i praksis

Bliv i stand til at lede, iværksætte, overskue og formidle klimahandlinger og klimaregnskaber i praksis.

Et effektivt kursus for funktionsledere og administrative medarbejdere med dagligt operationelt ansvar.

Læs mere
7,5 timer Udbytte
 • Forstå klimabegreber og klimaaftaler
 • Forståelse for Greenhouse Gas Protocol
 • Metodisk grundlag for klimaregnskab
 • Scope 1, 2, 3 i klimaregnskabet
Kr. 6.800
Tilmeld
Individuelt

Skræddersyede forløb

Vi tilbyder kurser tilpasset virksomhedens specifikke behov og tilrettelægger forløb som målrettet udbreder en klimafokuseret medarbejderkultur i virksomheden.
Bliv i stand til at overskue områdets principper og terminologier og til i at bringe dem i anvendelse rent forretnings- og konkurrencemæssigt.

Læs mere
Individuelt tilpasset UDBYTTE
 • Målrettet tilføring af kompetencer
 • Fælles udgangspunkt for ledere og medarbejdere
 • En klimafokuseret medarbejderkultur
 • Specifikt tilpasset kursusindhold
Live online

Webinar: Systemer til klimaregnskab

Hvad er de rigtige systemer og værktøjer, når virksomhedens klimaregnskab skal opstilles og kommunikeres? Hvor kommer data fra, og hvordan bearbejder vi dem bedst muligt?

Hvordan får vi klimasystemerne til at tale sammen med virksomhedens øvrige systemer?

Læs mere
1 time Udbytte
 • Viden om de grundlæggende tilgange
 • Konkrete bud på systemer og værktøjer
 • Indblik i systemerne praksis
 • Sammenspil med andre systemer
Gratis
Tilmeld

Vi lever af tilfredse deltagere